BOEIENDE SCHOWTUIN VOOR AUTOGARAGE

Wanneer een vroegere Mercedesgarage in het Antwerpse omgevormd wordt tot een officiële verdeler van Opel worden kosten noch moeite gespaard om de toonzaak in een nieuw jasje te steken: nieuwe beglazing, verlichting, vloer, lichtpalen,… Ook de inkleding van de tuin bleef niet lang achter. Tuinen Vranckx uit geel kreeg vorig jaar de opdracht om de buitenruimte, vroeger niet meer dan een klimopveld, te transformeren tot een boeiende schowtuin.

GROEN GEEFT IMPULSEN

“Langs onze gewestwegen vinden we talrijke, monumentale, glazen autogarages, schetst Roeland Vranckx. Ze nemen het merendeel van de monotone ruimte voor hun rekening, maar kleuren deze niet. Jammer, want net hier kan een hoogwaardige, groene inkleding een grote meerwaarde zijn voor en impuls geven aan de herkenbaarheid van een (auto)bedrijf. Een groene inkleding maakt de geshowde auto’s mooier, verhoogt de herkenbaarheid en fleurt een grijzige ruimte op.”

“We zorgen voor een eenvoudig ontwerp met dito invulling. Een duidelijk afleesbare structuur die werd doorgetrokken over een langgerekte strook. De eigenaars kozen daarbij voor golvende belijningen die de smalle strook visueel opentrekken, verruimen en verbreden en die de schuine smalle belijning van het perceel zo camoufleert.”

UITGEKIEND ONTWERP

“De tuin is geflankeerd door een drukke provincieweg en moest worden gezien en ‘beleefd’ vanuit de wagen en per fiets. Hij moest sereen worden aangelegd want de aandacht moet vooral uitgaan naar de uitgelichte auto’s in de toonzaal.

Geinteresseerde kopers moeten bovendien het gevoel krijgen de toonzaal langs alle kanten te kunnen betreden. Het terrein moest open zijn, welkom heten. “

“De beplanting hielden we daarom laag, uitgezonderd van de dwarse taxushagen. Toch brachten we bescheiden gradaties in de hoogte aan via bodembedekkers, struiken, bomen. De plantenkeuze hielden we, net als het materiaalgebruik, eenvoudig.”

“Een combinatie van arduinklinkers, basalttegels en siergrindtapijten van leischilfers vormen de hoofdtoon. Het voortuingedeelte werd vooral een showtuin, vermits hier geen wagens mochten worden uitgestald en het open zicht van fietsers en automobilisten optimaal moest blijven. De entree benadrukten we met verhoogde plantenbakken in basalttegels en taxuskolommen. Het grindtapijt sluit daarbij niet aan op het voetpad: de toegang wordt geblokkeerd door een eiland van cotoneaster. Op indirecte manier worden bezoekers zo naar de juiste ingang geleid. Deze hoofdinkom werd verzwaard en geaccentueerd.”

PODIUM IN BUXUSHAGEN

“In de zijstrook behielden we de parkeerstrook maar voorzagen we waar mogelijk plantvakken met haagblokken die de wagens uit het zicht toveren.”

“We stelden de opdrachtgevers voor om een ‘verhoogd podium’ aan te leggen op de hoek van voor- en zijtuin om nieuwe wagenmodellen uit te stallen. De gemeente wees dit voorstel af omdat het de zichtbaarheid van het kruispunt zou belemmeren. We vonden een oplossing door het niveau van de overige tuindelen te volgen: de buxushagen rond de parking zullen nu groter en voller worden zodat auto’s op mobiele verhogingen binnenkort op een groen buxuspodium zullen lijken zweven.”

“Tijdens de realisatie van de tuinaanleg, overtuigden we de klant om de openbare ruimte, tegen het fietspad, aan te snijden en op te frissen. Een ongelijk en lelijk weidegrasveld werd zo een net gazon met cotoneastervlak, crocussen en carpinus. Die kleine ingreep heeft een enorme meerwaarde en positieve impact op het project. De fietser lijkt nu doorheen de tuin te fietsen.”

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then