STRAKKE BEDRIJFSTUIN [Geel]

moderne tuin & parkings bij dierenartsenpraktijk || gazonglooiingen || siergrassen-eilanden || populieren-zuilbomen || gladbetonnen keerwanden || synergie tussen gebouw & tuin || ecologische aanpak || semi-openbaar

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then