Contactverloop

VERKENNING…

Toont u interesse in onze activiteiten en neemt u contact met ons op, dan kan er eventueel een vrijblijvend gesprek plaatsvinden. We overlopen summier de mogelijkheden van de tuin, praten over uw wensen, ideeën en visie, polsen naar verborgen tuinwensen, bestuderen de architectuur en de inplanting van de woning. 

De bebouwing rond het perceel, de leefgewoonten, uw smaken en voorkeuren worden geanalyseerd en het voorziene budget besproken. 

Posten die invloed hebben op de kostenraming zijn o.m. de soortkeuze en grootte van beplantingen, de kwaliteit en de hoeveelheid van bestratingen, de complexiteit van de studie en de stijl van het tuinontwerp. 

INVENTARISATIE…

Nadien, tijdens de opmeting van het perceel, bestuderen we de aanwezige 'ecologische factoren' (ligging van de tuin, windrichting, bezonning, bodem, waterhuishouding…). Inrichtingen die u wenst te behouden, zoals een tuinberging, een mooie boom, een plant met een speciale herinnering, vijver, zwembad en bestaande verhardingen worden geïnventariseerd en opgetekend.

VAN SCHETS- TOT DEFINITIEF ONTWERP…

Met al deze gegevens gaan wij aan de slag en komen we tot een eerste schetsontwerp. Deze schets wordt tot in detail toegelicht en besproken, waarbij u wijzigingen of aanvullingen inbrengt: alles kan naar believen worden aangepast aan de persoonlijke smaak en financiële haalbaarheid. 

Met uw suggesties en gespecificeerde wensen bedenken wij vervolgens een meer gedetailleerd schetsontwerp of starten we met het definitieve ontwerpplan. 

Dit, indien u wenst, aangevuld met een beplantingsplan, verhardingsplan, doorsneden, nivelleringsplan, technische detailplannen, een onderhoudsschema voor de beplanting… 

TUINONTWERP IN UITVOERING…

U hebt, uiteraard, de vrije keuze over wie u de aanleg toevertrouwt. Wij kunnen ons toeleggen op de volledige verwezenlijking van het tuinontwerp, maar het is evengoed mogelijk dat u (deels) de handen zelf uit de mouwen steekt, de tuin gefaseerd laat aanleggen of derden inschakelt. 

In dat geval kan u evenzo bij ons terecht voor technische raadgevingen, opvolging van de lopende werken of de levering van bouwmaterialen en beplantingen tegen voordelige prijzen. 

VRAGEN EN INLICHTINGEN…

Hebt u verdere vragen, aarzel niet ons te contacteren.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then